VISI

Menjadi organisasi pendidikan amanah yang unggul dan diberkati untuk mengangkat martabat bangsa

 

MISI

Membentuk modal insan TVET yang holistik dan berteraskan nilai-nilai keusahawanan

 

OBJEKTIF PROGRAM PEMBELAJARAN
(Program Educational Objectives) (PEO):

PEO 1 : Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi TVET MARA yang unggul berteraskan industri dan teknousahawan.

PEO 2 : Membentuk modal insan TVET yang holistik dan seimbang berteraskan R.I.S.E (Religious, Innovative Skills and Entrepreneurship)

PEO 3 : Pemangkin dalam revolusi teknologi industri bagi meningkatkan daya saing.

PEO 4 : Membentuk tadbir urus korporat TVET MARA yang mampan dan dinamik.

PEO 5 : Menjadi institusi pendidikan TVET yang di iktiraf di peringkat antarabangsa.

 

 

 

 

- INFO SOLAT -

HUBUNGI KAMI :-

KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA REMBAU
BATU 8 KUNDUR HILIR
71400 PEDAS
NEGERI SEMBILAN
 
TEL : 06-6970 426/435
FAX : 06 6970 590