VISI

Menjadi organisasi pendidikan amanah yang unggul dan diberkati untuk mengangkat martabat bangsa

 

MISI

Meneraju Pendidikan Teknikal dan Vokasional dalam melahirkan modal insan global yang berintegriti, kompeten dan berinovasi serta berpotensi menjadi teknousahawan

 

OBJEKTIF PROGRAM PEMBELAJARAN
(Program Educational Objectives) (PEO):

PEO 1 :  Melahirkan graduan yang kompeten dan inovatif.

PEO 2 : Melahirkan graduan yang dinamik dan berdaya   keusahawanan.

PEO 3 : Melahirkan graduan yang professional dan beretika.

PEO 4 : Melahirkan graduan yang mengamalkan budaya ilmu dan jati diri

 

 

 

 

- INFO SOLAT -

HUBUNGI KAMI :-

KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA REMBAU
BATU 8 KUNDUR HILIR
71400 PEDAS
NEGERI SEMBILAN
 
TEL : 06-6970 426/435
FAX : 06 6970 590