DASAR KESELAMATAN

Written by Super User on . Posted in Uncategorised

  1. Sumbangan dan penyebaran maklumat yang dilarang dan bahan-bahan negatif yang bertentangan dengan dasar-dasar negara adalah dilarang.
  2. Menyebar maklumat berbaur politik, hasutan atau perkauman atau apa-apa yang menjejaskan reputasi jabatan adalah dilarang.
  3. Pengunjung hendaklah memastikan fail yang dihantar melalui kepilan (attachment) bebas dari virus.
  4. Pengunjung adalah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas maklumat yang dikunci masuk.
  5. Semua maklumat yang hendak dimuatkan ke dalam laman web rasmi KKTM Rembau mestilah mendapat keputusan pengarah.
  6. Laman web agensi atau syarikat yang memerlukan pautan ke laman web rasmi KKTM Rembau atau sebaliknya mestilah mendapat kebenaran pengarah.
  7. Pencerobohan atau percubaan untuk menggodam laman web rasmi KKTM Rembau adalah dilarang.
  8. Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan sesuai.